Category Archives: Học tiếng Đức

Cách nói xin chào bằng tiếng Đức

Cách nói lời chào bằng tiếng ĐỨc

Xin chào là một cách tốt để tạo dựng một ấn tượng tốt và thiết lập mối quan hệ với người khác. Trong tiếng Đức, có nhiều cách khác nhau để nói xin chào tùy thuộc vào tình huống và mối quan hệ giữa bạn và người khác. Dưới đây là một số cách phổ […]